Важливо не тільки для суспільства в цілому, а й для кожного зокрема: Використання машинних даних для класифікації та передбачення результату для окремих пацієнтів

Визначення того, які фактори ризику шизофренії можуть бути використані в якості біомаркерів, дозволить передбачити тих, хто знаходиться в групі ризику захворювання і у кого з групи "психічного стану в зоні ризику" розвинеться психоз1, виявити тих, хто знаходиться в сімейному ризику, і визначити, хто буде реагувати на ті чи інші методи лікування. Машинна обробка даних може бути ключем до використання даних групового рівня для складання індивідуальних прогнозів пацієнтів.

Необхідність біомаркерів при шизофренії

 

 

Машинна обробка даних може бути ключем до використання даних групового рівня для складання індивідуальних прогнозів пацієнтів

Незважаючи на багаторічні психіатричні дослідження, постановка діагнозу все ще може бути неоднозначною, прогноз непередбачуваний, а відповідь на лікування невизначена. Особливо це стосується гетерогенних розладів, таких як шизофренія, в основі якого лежить складна взаємодія декількох факторів ризику. Хоуз і Мюррей запропонували інтегровану соціально-розвивально-когнітивну модель шизофренії2, що включає генетичні, розвиваючі та соціальні фактори ризику негараздів. Перетворення їх на біомаркери сприятиме профілактиці, ранньому втручанню та ефективній цільовій направленості терапії та ресурсів.

 

Перетворення факторів ризику на біомаркери сприятиме профілактиці, ранньому втручанню та ефективній цільовій направленості терапії та ресурсів

Мультимодальне машинне навчання може допомогти?

Машинне навчання (МН) - це «наукова дисципліна, яка зосереджується на тому, як комп'ютери вчаться на основі даних»3, будуючи статистичні моделі з великих наборів даних. Ця методика може бути використана для вивчення закономірностей факторів ризику від великої кількості осіб для класифікації або прогнозування результатів на індивідуальному рівні пацієнта.

Об’єднуємо різні джерела інформації задля діагностики і передбачення

 

Мультимодальне машинне навчання перевершило унімодальні алгоритми, об'єднавши різні джерела даних для моделювання реальних сценаріїв

Лінда Антонуччі (Університет Барі Альдо Моро, Італія) обговорила три шляхи застосування мультимодального МН:

  • Діагноз шизофренії неясний - чи можемо ми вирізняти окремих людей в різних групах?
  • Сімейний ризик шизофренії – чи можемо ми визначити спільні риси та відмінності між захворюванням та сигнатурами мозку, пов'язаними з ризиком?
  • Клінічно високий ризик шизофренії – чи можемо ми передбачити індивідуальний прогностичний результат у часі?

Їхні експерименти показали, що лише когнітивні фактори були найбільш інформативними для класифікації шизофренії, але стратифікація генного середовища модулювала когнітивні показники шизофренії порівняно зі здоровим контролем. Деякі аномалії функціональної зв'язності поділяли пацієнти з шизофренією та здорові брати і сестри, але були докази потенційного сигнатури функціонального зв'язку, специфічного для братів і сестер, що свідчить про наявність компенсаторних нейрофункціональних механізмів, пов'язаних із сімейним ризиком4. У осіб з ризиком шизофренії професійне функціонування сильніше визначалося екологічними та клінічними факторами, ніж соціальним функціонуванням. Мультимодальні МН перевершили унімодальні алгоритми, об'єднавши різні джерела даних, що могло б допомогти створити моделі, наближені до реальних сценаріїв для трансляції в клінічну практику.

Персоналізація втручань

Предиктори відповіді на лікування можуть дозволити більш персоналізовані втручання

Мета-аналіз показав, що когнітивний тренінг покращує когнітивну дисфункцію при шизофренії5, але результати неоднорідні. Лана Камбейц-Іланкович (Кельнський університет, Німеччина) описала, як їхня група використовувала багатофакторний аналіз шаблонів6 для прогнозування реакції на когнітивні тренінги при недавньому психозі, що почався. Вони з'ясували нейромаркери відповіді на лікування, засновані на зміні функціональної зв'язності сенсорної обробки стану спокою, що могло б дозволити більш персоналізовані втручання.

Прогнозування переходу до психозу

Діана Прата (Лісабонський університет, Португалія) завершила сесію, обговоривши свою роботу з прогнозування індивідуального переходу від психічного стану групи ризику до психозу за допомогою даних МН та генетичної, екологічної та структурної магнітно-резонансної томографії. Медіана збалансованих показників точності була в межах 50-66%, що говорить про те, що це ще не ефективний інструмент. Подальшу роботу необхідно проводити з більшими розмірами вибірки і більш однорідними популяціями.

 

Основні питання симпозіуму представлені нашим кореспондентом задля чесного відображення його наукового змісту. Погляди та думки, висловлені на цій сторінці, не обов'язково відображають погляди компанії Лундбек.

Посилання
  1. Mechelli A, et al. Drug Discov Today 2015;20:924-7
  2. Howes OD, Murray RM. Lancet 2014;383:1677-87
  3. Deo RC. Circulation 2015; 132: 1920–30
  4. Antonucci LA, et al. Neuropsychopharmacology 2020;45:613-621
  5. Kambeitz-Ilankovic L, et al. Neurosci Biobehav 2019;107:828-45
  6. Kambeitz J et al. Neuropsychopharmacology 2015;40:1742-51
Ви покидаєте Progress in Mind
Вітаємо
Підтвердіть вашу електронну адресу, будь ласка
Ми щойно надіслали на вашу електронну адресу лінк з підтвердженням.
Для отримання повного доступу вам потрібно підтвердити вашу електронну адресу
Інформація на цьому сайті призначена виключно для спеціалістів охорони здоров'я
Вся інформація на цьому Вебсайті стосується медичних засобів, зареєстрованих локально, таким чином адресована виключно спеціалістам охорони здоров'я, які мають дозвіл призначати або виписувати лікарські засоби у своїй професійній практиці. Детальні відомості про засоби надаються з інформаційною метою та розумінням професійної відповідальності спеціаліста призначати препарати, обирати той чи інший засіб з урахуванням потреб конкретного пацієнта.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country