Вирішення проблеми гендерного упередження у дослідженнях психічного здоров’я

Існують суттєві відмінності між жінками та чоловіками щодо перебігу захворювань, основних механізмів їх розвитку та реакцій на лікування. Проте ці відмінності часто ігнорують під час досліджень та лікування жінок із психічними розладами. Ця віртуальна сесія ECNP була присвячена аналізу сучасних знань про ці гендерні відмінності та потреб у майбутніх дослідженнях.

Жінки та чоловіки по-різному реагують на стрес

Значні відмінності між системами подолання стресу в організмах жінок і чоловіків

Рутер Ван дер Гааг (Ruter Van der Gaag; Університет Радбуда, Неймеген, Нідерланди) відкрив сесію, описавши суттєві відмінності в системах подолання стресу (неврологічних, ендокринологічних та імунологічних) між організмами жінки та чоловіка. У відповідь на психічний стрес чоловіки демонструють значніші зміни у фізіологічних показниках, як-от артеріальному тиску, тоді як жінкам притаманна підвищена стрес-індукована ішемія міокарда та більша ймовірність розвитку тромбу1. Чоловіки реагують на інфекції більш гострим перебігом, тоді як у жінок частіше спостерігаються хронічні інфекції та аутоімунні захворювання2. Упродовж поточної пандемії COVID-19 загинуло менше жінок, ніж чоловіків, а жіноча імунна система може бути менш схильною до розвитку «цитокінового шторму», пов’язаного з поганими наслідками3.

Жінки часто реагують на стресові фактори «психологічними» захворюваннями, тоді як чоловіки страждають на «фізичні» недуги, такі як артеріальна гіпертензія, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет. У жінки соматичні симптоми головного болю та серцебиття можуть маскувати тривожний розлад, а втома та міалгія можуть бути спричинені депресією.

Схеми медикаментозної терапії

Флоранс Тібо (Florence Thibaut; Паризький університет, Франція) представила гендерно-чутливий погляд на фармакологію. Більше жінок, ніж чоловіків, отримують препарати для лікування психічних розладів4. Це справедливо щодо антидепресантів та анксіолітиків, але також для ліків від синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) у дорослих та атипових антипсихотиків, хоча відповідні стани більш поширені серед чоловіків4.

Більше жінок, ніж чоловіків, отримують препарати для лікування психічних розладів

Вплив відмінностей у фармакокінетиці та фармакодинаміці

Історично склалося, що жінки в основному були виключені з клінічних випробувань через стурбованість з приводу можливих тератогенних ефектів. Це призвело до того, що дію ліків вивчали лише у чоловіків, а дані щодо ефективності та безпеки екстраполювалися на жінок. Проте відмінності у фармакокінетиці та фармакодинаміці між представниками різних статей можуть вплинути на частоту несприятливих ефектів5:

  • У жінок частіше трапляється передозування через менший об'єм розподілу, більшу вільну фракцію препарату та повільніший кліренс для організму.
  • Жінки чутливіші до препаратів через відмінності кількості рецепторів, шляхів зв'язування та передачі сигналу.
  • Відмінності в фармакокінетиці та фармакодинаміці призводять до того, що жінки приймають більшу кількість ліків, що веде до підвищення ризику міжлікарської взаємодії.

Фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості можуть відрізнятися залежно від статі

До психотропних препаратів, щодо яких продемонстровано зумовлені статтю відмінності у фармакокінетиці5, належать клозапін, оланзапін та селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), а також такі речовини, як етанол, метадон та морфін. Жінки, як правило, мають більш високу реакцію на СІЗЗС, ніж на трициклічні антидепресанти (тоді як зворотне стосується чоловіків), і потребують менших дозувань типових антипсихотиків для контролю симптомів, ніж чоловіки. Частота побічних явищ за терапії антипсихотиками вища у жінок6.

Напрям майбутньої клінічної практики та досліджень

Медицина з урахуванням гендерної специфічності поліпшить розуміння проявів хвороб у представників різних статей. Це включає й подолання психологічного/соматичного розриву для забезпечення належного лікування пацієнтів обох статей.

Потрібні подальші дослідження відмінностей у механізмах розвитку захворювання між представниками різних статей

Потрібні подальші дослідження відмінностей у механізмах розвитку захворювання між представниками різних статей, щоб лікування могло бути спрямоване відповідним чином. Наявні настанови щодо вивчення гендерних відмінностей у рамках клінічних випробувань ефективності препаратів7, і жінок репродуктивного віку слід залучати до досліджень за умови належного захисту від ризику щодо вагітності.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Посилання
  1. Samad Z, et al. J Am Coll Cardiol 2014;64:1669-78.
  2. Klein SL, Flanagan KL. Nat Rev Immunol 2016;16:626-38.
  3. Scully EP, et al. Nat Rev Immunol 2020;20:442-7.
  4. http://www.antoniocasella.eu/archipsy/Medco_2011.pdf
  5. Soldin OP, Mattison DR. Clin Pharmacokinet 2009;48:143-57.
  6. Lucca JM, Ramesh M, Ram D. Trop J Med Res 2017;20:84-90.
  7. https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/study-and-evaluation-gender-differences-clinical-evaluation-drugs.
Ви покидаєте Progress in Mind
Вітаємо
Підтвердіть вашу електронну адресу, будь ласка
Ми щойно надіслали на вашу електронну адресу лінк з підтвердженням.
Для отримання повного доступу вам потрібно підтвердити вашу електронну адресу
Інформація на цьому сайті призначена виключно для спеціалістів охорони здоров'я
Вся інформація на цьому Вебсайті стосується медичних засобів, зареєстрованих локально, таким чином адресована виключно спеціалістам охорони здоров'я, які мають дозвіл призначати або виписувати лікарські засоби у своїй професійній практиці. Детальні відомості про засоби надаються з інформаційною метою та розумінням професійної відповідальності спеціаліста призначати препарати, обирати той чи інший засіб з урахуванням потреб конкретного пацієнта.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country