Покращення функціонування як терапевтична мета при коморбідному великому депресивному розладі та генералізованому тривожному розладі

На 35-му конгресі ECNP у Відні, Австрія (15-18 жовтня), на симпозіумі під назвою «Функціонування як мета лікування при великому депресивному розладі (ВДР): Як ми можемо покращити результати пацієнтів?» Професор Раймонд Лам (Університет Британської Колумбії, Канада) обговорював, як визначення одужання при великому депресивному розладі  еволюціонувало від лише усунення симптомів до поняття функціональне відновлення та якість життя. Останні можуть бути особливо порушені і важче піддаються лікуванню у людей, які мають ВДР коморбідний з генералізованим тривожним розладом (ГТР), на частку яких може припадати близько третини пацієнтів з кожним окремим таким діагнозом. Професор Андреа Фаджоліні (Університет Сієни, Італія) обговорив, як деякі антидепресанти можуть покращити функціональні показники у людей з ВДР. Однак лише декілька досліджень вивчали таку коморбідність, тому існує необхідність подальшого дослідження найкращих методів лікування для покращення функціональних результатів у пацієнтів з такою супутньою патологією.

Функціональне відновлення при великому депресивному розладі

У 2017 році Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що в усьому світі налічується 322 мільйони людей, які живуть з великим депресивним розладом (ВДР), що робить його провідною медичною причиною інвалідності.1 Зовсім недавно було підраховано, що під час пандемії COVID-19 частота діагностування ВДР  у світі збільшилася на 27.6%.2  Ці цифри додали до заклику спільної Комісії Ланцет-Всесвітньої асоціації психіатрії щодо "об'єднаних дій проти депресії"3.

Ключові цілі лікування ВДР зосереджені навколо функціонального відновлення4

«Визначення поняття відновлення змінювалися з роками, - сказав професор Лам. - Коли я проходив навчання, ми дивилися на синдромальне відновлення». Потім увага була переключена на симптоматичне одужання, де вже немає депресивних симптомів. «Тепер ми знову змістили фокус у розгляді мети лікування на функціональне відновлення». 5 Люди з ВДР відзначають, що найскладнішим у досягненні ремісії є досягнення позитивного психічного здоров'я (наприклад, оптимізму), повернення до свого «нормального я» і повернення до звичного рівня функціонування. Відсутність депресивних симптомів у їхньому списку бажаного позиціонується нижче усіх цих понять.5 Таким чином, керівні принципи тепер включають повернення до повноцінного функціонування та якості життя як цілей поряд із профілактикою рецидиву симптомів.4

Для досягнення цілей ВДР щодо ремісії симптомів та відновлення функцій існує необхідність на початкових етапах створити терапевтичний альянс та навчити пацієнта розуміти характер його стану, щоб разом вибрати лікування та контролювати прогрес. На етапі підтримки подальші потреби включають реабілітацію, лікування будь-яких супутніх захворювань та моніторинг рецидивів.4 Однак професор Лам повідомив, що «існують також бар'єри для тих, хто лікується від депресії, пов'язані із залишковими симптомами, побічними ефектами лікування, стресовими факторами навколишнього середовища, міжособистісними труднощами та супутньою патологією».

Супутня патологія великого депресивного розладу та генералізованого тривожного розладу може вплинути на функціонування

Близько третини людей, у яких діагностовано ВДР, мають супутній генералізований тривожний розлад (ГТР) і навпаки. Крім того, хоча близько у третини людей вперше діагностують лише ВДР або ГТР, для іншої третини вони починаються одночасно.6 Це може бути пов'язано з тим, що існує сильна генетична схильність до ВДР і ГТР7 і деякими загальними факторами ризику навколишнього середовища для розвитку розладів. Однак унікальні зовнішні фактори ризику включають події утрати для розвитку ВДР і події загрози - для ГТР.8

Слід зазначити, що супутня патологія ВДР/ГТР частіше діагностується в більш ранньому віці, ніж кожен стан окремо,9,10, і це пов'язано з більш хронічним перебігом захворювання.11,12 Наприклад, в одному дослідженні загальної тривалості 24 місяців, в той час як половина з 267 осіб з ВДР досягли ремісії протягом 6 місяців лікування, а половина з 487 осіб з ГТР досягли ремісії протягом 16 місяців, менше половини групи з супутніми захворюваннями ВДР/ГТР досягли ремісії13.

Коморбідні ВДР і ГТР можуть призвести до хроніфікації захворювання із значно гіршими функціональними порушеннями11,12,14,15

Також було встановлено, що функціональні порушення значно гірші у людей із супутніми ВДР/ГТР, у таких сферах, як робота/навчання, соціальне та сімейне життя, порівняно з тими, хто має одне захворювання, так і зі здоровими.14,15Такі люди також мають значно гіршу якість життя, пов'язану зі здоров'ям, ніж ті, хто має лише будь-який з вказаних станів, 14і, в одному дослідженні порушення соціального функціонування були гіршими у тих, хто мав супутні ВДР і ГТР, ніж у тих, хто мав лише будь-який означений стан15.

Супутня патологія ВДР/ГТР також пов'язана зі значнішими когнітивними порушеннями, більшим використанням ресурсів охорони здоров'я, більшою резистентністю до лікування та обмеженнями щоденної активності.16

 

Лікування антидепресантами може покращити функціонування у коморбідних пацієнтів

В опитуванні пацієнтів і лікарів щодо цілей лікування в активній фазі головними пріоритетами для обох груп стали покращення настрою і повернення до нормального соціального, робочого та сімейного життя.17 "Відсутність функціонування, як правило, є наслідком депресії та тривоги, але також може бути причиною неповного поліпшення стану та відновлення", - сказав професор Фаджоліні, який говорив про найкращі стратегії, які допоможуть повернути функціонування.

Лише кілька досліджень проведено щодо лікування коморбідних ВДР і ГТР

У систематичному огляді та мережевому мета-аналізі (n=18,998) 8 з 13 включених антидепресантів були більш ефективними, ніж плацебо, у покращенні функціональних показників (виміряних за шкалою інвалідності Шихана) у людей з ВДР.18 Однак, хоча ряд антидепресантів мають докази ефективності як при ВДР, так і при ГТР, не всі антидепресанти показані для лікування обох розладів.19,20

Насправді, мало проспективних досліджень досліджували пацієнтів із супутніми ВДР та ГТР, причому деякі активно виключали пацієнтів з подвійним діагнозом.19 В одному post-hoc аналізі рандомізованого контрольованого дослідження поліпшення депресивних симптомів затримувалося у пацієнтів із супутнім ВДР та ГТР, порівняно з пацієнтами лише з ВДР. Однак у цьому аналізі не було виміряно/оцінено жодних показників функціонування пацієнта або результатів з точки зору пацієнта. 21

Професор Фаджоліні навів останні наукові докази лікування ВДР з коморбідним ГТР і завершив, зазначивши, що необхідно більше проспективних досліджень для визначення оптимальних варіантів лікування коморбідних пацієнтів з ВДР/ГТР і що вони повинні включати оцінку функціональних результатів.

 

Освітню фінансову підтримку цьому сателітному симпозіуму надала компанія Lundbeck A/S.

Основні питання симпозіуму представлені нашим кореспондентом задля чесного відображення його наукового змісту. Погляди та думки, висловлені на цій сторінці, не обов'язково відображають погляди компанії Лундбек.

Посилання
 1. World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Common Health Estimates. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/depression-global-health-estimates. Published 2017. Accessed 15 Oct 2022.
 2. COVID-19 Mental Disorders Collaborators. Lancet. 2021; 398: 1700-1712.
 3. Herrman H, et al. Lancet. 2022; 399: 957-1022.
 4. Lam RW, et al. Can J Psychiatry. 2016; 61: 510-523.
 5. Zimmerman M, et al. Am J Psychiatry. 2006; 163: 148-150.
 6. Moffitt TE, et al. Arch Gen Psychiatry. 2007; 64: 651-660.
 7. Morneau-Vaillancourt G, et al. Depress Anxiety. 2020; 37: 512-520.
 8. Kendler KS, et al. Arch Gen Psychiatry. 1992; 49: 716-722.
 9. Lamers F, et al. J Clin Psychiatry. 2011; 72: 341-348.
 10. Beesdo K, et al. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67: 47-57.
 11. Kessler RC, et al. Psychol Med. 2008; 38: 365-374.
 12. Meier SM, et al. Lancet Psychiatry. 2015; 2: 515-523.
 13. Penninx BW, et al. J Affect Disord. 2011; 133: 76-85.
 14. Romera I, et al. J Affect Disord. 2010; 127: 160-168.
 15. Saris IMJ, et al. Acta Psychiatr Scand. 2017; 136: 352-361.
 16. Armbrecht E, et al. J Multidiscip Healthc. 2021; 14: 887-896.
 17. Baune BT, et al. Front Psychiatry. 2019; 10: 335.
 18. Cao B, et al. CNS Spectr. 2021: 1-9.
 19. Lyndon GJ, et al. Int Clin Psychopharmacol. 2019; 34: 110-118.
 20. Goodwin GM. Adv Ther. 2021; 38(Suppl 2): 61-68.
 21. Silverstone PH, Salinas E. J Clin Psychiatry. 2001; 62: 523-529.
Ви покидаєте Progress in Mind
Вітаємо
Підтвердіть вашу електронну адресу, будь ласка
Ми щойно надіслали на вашу електронну адресу лінк з підтвердженням.
Для отримання повного доступу вам потрібно підтвердити вашу електронну адресу
Інформація на цьому сайті призначена виключно для спеціалістів охорони здоров'я
Вся інформація на цьому Вебсайті стосується медичних засобів, зареєстрованих локально, таким чином адресована виключно спеціалістам охорони здоров'я, які мають дозвіл призначати або виписувати лікарські засоби у своїй професійній практиці. Детальні відомості про засоби надаються з інформаційною метою та розумінням професійної відповідальності спеціаліста призначати препарати, обирати той чи інший засіб з урахуванням потреб конкретного пацієнта.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country